Çevre Sohbetler: Dr. Şiir Kılkış

Bu hafta Çevre Sohbetleri’nin konusu Dr. Şiir Kılkış. Kendisi TÜBİTAK’ta Başuzman ve Danışman olarak çalışmakta ve aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Yer Sistem Bölümleri Bölümü’nde Sürdürülebilir Kalkınma Dersleri vermektedir. Bunlara ek olarak Enerji, Su ve Çevre Sistemlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Bilimsel Komite Üyesi’dir. Aynı zamanda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporu’nda ülkemizden seçilen ilk başyazar olarak görev almaktadır.


Dr. Kılkış ile sürdürülebilirlik üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Sürdürülebilirliğin canlı yaşamı ve dünya için önemi, sürdürülebilir şehirler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine konuştuk.


“Çevre İçin Podcast” British Council desteğiyle yayınlanmaktadır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: